Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

2.4.3(2) Зведена таблиця итогів тестування (тест Баса - Дарки) рівня агресії

КОНТРОЛЬНА ГРУПА

Фіз

аг.

Косвена

агр.

Раздрат.

Негативізм

Вида

Підозрілість

Вербальна агр

Почуття пров.

1.

Молокова Світлана

низ

низ

низ

низ

низ

низ

низ

низ

2.

Курочкін Ігор

сер

низ

низ

сер

низ

низ

сер

низ

3.

Давидова Олена

сер

сер

сер

низ

низ

низ

низ

низ

4.

Макаров Віктор

низ

низ

низ

сер

низ

низ

сер

низ

5.

Боровков Артем

низ

низ

сер

вис

сер

низ

низ

сер

6.

Назаров Сергій

вис

вис

низ

низ

сер

низ

сер

сер

7.

Кваша Наталя

низ

низ

сер

низ

низ

сер

низ

вис

8.

Сіра Наталя

низ

низ

низ

низ

сер

низ

сер

низ

9.

Петрова Ольга

низ

сер

низ

сер

вис

низ

сер

низ

10.

Бузук Оксана

низ

низ

низ

низ

низ

низ

низ

низ

11.

Герд Олег

низ

низ

сер

вис

сер

низ

низ

сер

12.

Погорелий Володимир

низ

сер

низ

низ

сер

низ

сер

низ

13.

Кіт Петро

сер

низ

низ

сер

низ

низ

сер

низ

14.

Топор Микола

сер

сер

сер

низ

низ

низ

низ

низ

15.

Ільін Віктор

низ

низ

низ

сер

низ

вис

сер

низ

16.

Внуков Павло

низ

низ

сер

вис

сер

низ

низ

сер

17.

Білокінь Олена

вис

вис

низ

низ

сер

низ

сер

сер

18.

Барабаш Ілона

низ

низ

сер

низ

низ

сер

низ

вис

19.

Григорова Ліна

низ

низ

низ

низ

сер

низ

сер

низ

20.

Дудка Аня

низ

сер

низ

сер

вис

низ

сер

низ

21.

Кузя Лана

низ

низ

сер

низ

сер

низ

низ

низ

Після проведення формуючого експерименту ми отримали такий итог у відсотках:

Експерементальна група: (стало)

Фіз. агресія

Косвена агреія

Раздратування

Негативізм

Вида

Підозріл Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини.

Вербальна агресія

Почуття провини

В. 0 0 0 0 0 0 0

С. 14,29% 23,81% 14,29% 14,29% 0 23,81% 9,52%

Н. 100% 85,71% 76,19% 85,71% 85,71% 100% 76,19% 90,48%

Експерементальна група: (було)

Фіз. агресія

Косвена агреія

Раздратування

Негативізм

Вида

Підозріл.

Вербальна агресія

Почуття провини

В. 66,66% 23,81% 9,52% 9,52% 23,81% 9,52% 4,76% 9,52%

С. 19,05% 23,80% 47,62% 33,33% 33,33% 9,52% 47,62% 23,81%

Н. 14,29% 52,40% 42,86% 57,15% 42,86% 80,96% 47,62% 66,67%

Контрольна група (стало)

Фіз. агресія

Косвена агреія

Раздратування

Негативізм

Вида

Підозріл.

Вербальна агресія

Почуття провини

В. 9,52% 0 0 0 9,52% 4.76% 0 9,52%

С.19,05% 14,29% 38,10% 14,29% 42,86% 9,52% 52,38% 23,81%

Н. 71,43% 85,71% 61,9% 85,71% 47,62% 85,72% 47,62% 66,67%

Контрольна група: (було)

Фіз. агресія

Косвена агреія

Раздратування

Негативізм

Вида

Підозріл.

Вербальна агресія

Почуття провини

В. 14,29% 23,80% 14,29% 14,29% 23,81% 9,52% 4,76% 9,52%

С. 14,29% 23,81% 47,62% 28,56% 33,33% 9,52% 42,86% 28,56%

Н. 71,42% 52,40% 38,09% 57,15% 42,86% 80,96% 52,38% 61,92%

З порівняння итогів у відсотках ми можемо побачити, що завдяки корекційні Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини боті ми отримали:

1. Зникнення фізичної агресії в експерементальній групі та деяку зміну в середньому та високому рівні у контрольній групі.

2. Косвена агреія - зник високій рівень, знизився середній та зріс низький рівень

в експерементальній групі. У конторльній групі також зник високій рівень, зизився середній, та зріс низький рівень

3. Раздратування - в Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини експерементальній групі - зник високі рівень, знизився середній, зріс низький рівень. У контрольній групі - також зник високі рівень, знизився середній, зріс низький рівень.

4. Негативізм - в експерементальній групі - зник високі рівень, знизився середній та зріс низький рівень. У контрольній групі - також зник високі рівень, знизився середній, зріс низький рівень.

5. Вида - в експерементальній Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини групі - зник високі рівень, знизився середній, зріс низький рівень. У контрольній групі - знизився високий рівень та середній, зріс низький рівень.

6. Підозрілість - зникли високий та середній рівні, зріс низький . У контрольній групі - знизився високий рівень та середній, зріс низький рівень.

7. Вербальна агресія - в експерементальній групі - зник високі рівень, знизився Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини середній, зріс низький рівень. У контрольній групі - знизився високий рівень та середній, зріс низький рівень.

8. Почуття провини - в експерементальній групі - зник високі рівень, знизився середній, зріс низький рівень.У контрольній групі - залишився не змінним високий рівень, знизився середній та зріс низький рівень.

Роблячи висновок із отриманих итогів, ми Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини можемо сказати, що під час корекційної роботи в експерементальлній групі повністю зник високий рівень, а в контрольний він зменшився . Значно підвищівся низький рівень в обох групах. Стосовно показника почуття провини, ми вважаємо, що з цим компонентом необхідно працювати прямо, а не косвено, тому в контрольній групі, в підлітків з високим Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини показником рівень почуття провини не змінився.

Порівняльна диаграма надається у додатку

2.4.6 Зведена таблиця итогів тестування самооцінки

Призвіще та ім'я

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ГРУПА

Рівень самооцінки

Призвіще та ім'я

КОНТРОЛЬНА ГРУПА

Рівень самооцінки

1.

Соколовська Надія

сер.

Молокова Світлана

сер.

2.

Алфьоров Віктор

сер.

Курочкін Ігор

сер.

3.

Токар Наталя

сер.

Давидова Олена

сер.

4.

Прибилович Анатолій

сер.

Макаров Віктор

сер.

5.

Дулова Юлія

сер.

Боровков Артем

зан.

6.

Гонтар Дмитро

зав.

Назаров Сергій

сер.

7.

Ухов Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини Микола

сер.

Кваша Наталя

зав.

8.

Дядіна Катерина

зав.

Сіра Наталя

зан.

9.

Ляліна Марина

зав.

Петрова Ольга

зав.

10.

Казан Олена

сер.

Бузук Оксана

зан.

11.

Кабан Ігор

сер.

Герд Олег

зан.

12.

Герд Олег

сер.

Погорелий Володимир

зав.

13.

Петров Іван

сер.

Кіт Петро

сер.

14.

Чорний Сергій

зав.

Топор Микола

зан.

15.

Мусатін Віталій

сер.

Ільін Віктор

зан.

16.

Ільін Віктор

зав.

Внуков Павло

зав.

17.

Ліпченко Ірина

сер.

Білокінь Олена

зан.

18.

Лєбєдева Інна

зав.

Барабаш Ілона

зав.

19.

Фісенко Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини Ніна

сер.

Григорова Ліна

зав.

20.

Красная Аліна

сер.

Дудка Аня

зан.

21.

Жеребец Катерина

зав.

Кузя Лана

зав.

Результати тестування самооцінки у відсотках:

Експерементальна група: заниж. - 42,86% заниж. - 0%

було сер. - 14,28% стало сер. - 66,67%

завищ. - 33,33% завищ. - 33,33%

Контрольна група: заниж. - 28,58% заниж. - 28,58%

було сер. - 38,09%% стало сер. - 38,09%%

завищ. - 33,33% завищ. - 33,33%

Перевіривши рівень самооцінки, ми встановили, що самооцінка дітей з експерементальної групи змінилася таким Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини чином: зникла занижчена самооцінка, зменшився рівень завищеної самооцінки, та збільшився рівень середньої - правильної самооцінки.

У дітей контрольної групи самооцінка не змінилася.

Порівняльні діограми надаються у додатках Г та Д

Проаналізувавши проведену нами боту, яка складалася з трьох етапів:

1. Констатуючого експерименту - завдяки якому ми встановили на якому рівні знаходяться підлітки, їх Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини проблеми, бажання та потреби.

2. Формуючого експерименту - який складався з корекційно - психологічної програми.

3. Констатуючого експерименту - завдяки якому, нами було встановлено, яким чином вплинула на підлітків розроблена нами програма.

Ми можемо зробити висновок.

ВИСНОВОК:

Програма «Сходи особистісного зростання» є дієвою, її можливо використовувати при боті з підлітками віком 14-15 років. Про ефективність роботи Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини розробленої нами програми свідчять результати, які ми отримали під час другого констатуючого експерименту, та які надаються у вигляді діаграм у додаках.

Підводячі підсумки, можливо сказати, що бота психологів проводилася в правильному напрямку, про це свідчить позитивна динамика внутріособистісних змін у кожної дитини, а також динаміка розвитку групи в цілому. Вважаємо Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини, що поставлені задачі наша програма (психологі) вирішила.

Перш ніж закінчити другий розділ, ми вважаємо за необхіденьке більш детальніше зупинитись на складеній та проведеній програмі «Сходи особистісного зростання».

Програма складається з декількох єтапів.

Перший єтап - на ньому відбувається «знайомство» дітей одне з одним. Чому знайомство ми взяли у лапки Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини, тому, що діти, по суті издавна знайомі, але це знайомство відбувалося в формальних рамках шкільної буденності. Тому діти знайомі дуже издавна, з 1 по 10 клас, фактично не знайомі. Поперше, ніхто з их, до роботи в групі не знав, та й не замислювався, про те, що відбувається з його товаришем по класу Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини, а іноді з другом чи подругою. По друге, якщо і знали про проблеми однолітків, то не вміли підтримати, бо довго слухати нудно і як допомогти не знають. По третє існував ужас бути осміяним чи не зрозумілим, если довіришся або відкриєшся.

Знайомство зробило нам велику послугу, бо після нього Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини крига між самими дітьми та між дітьми і психологами почала танути. З'явилася цікавість, щож буде отдалі? А юнацька цікавість це велика рухівна сила.

Другий етап - етап ігор. Ігра повертає підлітків і дорослих у дитинство. Хоча дитинство буває різним, але під наглядом психологів, повернення в нього може бути чудовим. Повертаючи підлітків Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини у дитинство (займаючись регресією), за допомогою ігор, ми не ставили собі за мету - вирішити, в одночас, усі їхні проблеми, ми прагли лише підкормити та збудити, тих внутрішніх малюків, які є у кожної людини і від стану яких, залежить якість подальшого життя. Нам це вдалося. Юнаки гралися в «Паровоз Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини», «Каравай» та інщі ігри, наповнювалися життям, ставали активнішими, розкутішими. Ігри допомогли нам навчити дітей працювати зі своїм тілом, зрозуміти, що відчуваєш, а крім того, ще й про це говорити. Бо если ти дозволяєшь собі стати дитиною, то забуваєшь багато дорослих ужасів, щезає багато дорослих не можливо та Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини не можна. Ти - дитина, а дітям допустимо робити помилки, виправляти їх та знов робити, бо вони діти і вчаться.

Третій етап - бота з агресією. Ми відпрацьовували агресію за допомогою ігор, малюнків та вправ. Бота з агресією дуже важлива, бо підлітковий вік дуже напружений, агресивний, пов'язаний з внутрішніми та зовнішніми конфліктами Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини; підлітки вже не діти, але й ще і не дорослі, така постанова справ приголомшує, дратує та засмучує. І як що не проводити боту з агресією, тобто не навчити її стримувати, чи виявляти в соціально приємній формі, то є моливість зашкодити юнацькій психіці.

Четвертий етап - етап подорослення. Відбувши Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини три етапи програми, до цього етапу, діти підходять відпочившими, з внутрішньою силою та енергією, почавшими розуміти, що відбувається з їх тілом зовні та в середені, почавшими розмовляти про свої психоемоційні стани. На четвертому етапі проходить бота зі структурою особистості, пробудовуються межі власного «Я» ( здесь в пригоді нам стають вправи з сублічностями Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини та малювання), ми надаємо дітям змогу зрозуміти та вирішити деякі внутрішні конфлікти.

П'ятий етап - предостанній етап прогами. На цьому етапі «складаються» до купи всі знання, навички та вміння по внутрішній боті з власною особистістю та надається змога попрацювати на зовні, тобто придбати нові навички та вміння по Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини взаємодії з однолітками. Ми закріплюємо новоутворення, усвідомлення та вміння дорослої поведінки.

Шостий етап - останній, на цьому етпі ми разом з дітьми підводимо підсумки проведеної роботи. Объяснюємо юнакам те, що їм не зрозуміло, надаємо підтримку в усвідомленні досягнень набутих у боті, допомогаємо сформувати (спланувати) перспективу на майбутнє. Цей етап добре Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини завершувати сумісними консультаціями дітей, батьків та психологів, бо дуже важливою в подальшому розвитку особистості є не тільки бота з психологом, но і підтримка батьків.

Розділ 3 Основні напрямки, форми і методи роботи психолога з розвитку особистості дитини в освітній організації

Останнім часом традиційним у діяльності дитячих психологів став структурний підхід, у Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини рамках якого розглядаються особистісні та індивідуальні параметри, батареї способів досліджування, міжособистісні відносини та інше. Спроби розглянути психічні властивості як матеріально - структурні, більш характерні для вызывающе - матеріалістичного підходу, не мали успіху. Тому, що внутрішній світ людини не досяжний прямому спостереженню, та може бути розкритим лише шляхом наукового аналізу тих систем Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини, до яких належить людина. Тому цілком доречно розглядати боту шкільного психолога крізь призму системного підходу.

Згідно системному підходу, підкреслював у своїх дослідах Б.Ф. Ломов, любе явище виникає та існує в межах деякої (досить великої) системи явищ. При цьому важливо, що зв'язки поміж явищами, які відносяться до даної Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини системи, виступають ни як епізодичні та випадкові взаімодії. Вони визначають суттєві умови виникнення, існування та розвитку кожного з их, а разом із тим і системи в цілому. Належність люддини до різних систем, так чи інакше, виявляється в її психологічних якостях. Численність основаній цих якостей породжує їх різноманітність.

Бота психолога в основному Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини спрямована на вирішення конкретних заморочек, з якими до нього звертаються учні, вчителі та батьки. Головна мета психологічної служби - сприяння психічному здоров'ю, освітнім інтересам та розкритю індивідуальності особистості, та корекція різного роду затримок у її розвитку. Системність роботи психолога запезпечується, з 1-го боку, розгляданням особистості клієнта Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини як складної системи, маючої різну спрямованість свого виявленя, починая від власної активності індивіда, до включання в різні групи, а з іншого, тим, що використований психологом інструмент також підкоряється логіці системного підходу на виявлення всіх сторін та якостей учня з тим, щоб допомогти його розвитку.

Важливими рівнями, на які треба здійснювати диагностичну Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини, консультативну та корекційну боту з учнями є слідуючі:

1. Психофізиологічний, який показує сформованість компонентів, складаючих внутрішню фізиологічну та психологічну базу всих, систем розвиваючогося суб'єкту.

2. Індивідуально - психологічний, встановлюючий розвиток основних психологічних систем (пізнавальної, емоційної та інш.) суб'єкту.

3. Особистісний, передаючий специфічні особливості самого суб'єкту як цілісної системи, його Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини відміну від аналогійних суб'єктів, які знаходяться на даному етапі розвитку.

4. Мікрогруповий показуючий особливості, взаємодії розвиваючогося суб'єкту, як цілісної системи, з іншими суб'єктами та їх об'єднаннями.

5. Соціальний, встановлюючий форми взаємодії суб'єкту з більш широкими суспільними об'єднаннями та з суспільством цілком.

Окрім того, в систему Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини роботи психолога в освітній організації повинні бути включені різноманітні види роботи з персоналом, спрямовані не лише на підвищення психологічної компетентності викладачів, але і на подолання відірваності адміністрації та вчителів від учнів. Це потрібно для уникнення перетворення психолога на «швидку допомогу» або «стіл замовлень», виконуючого тільки доручені завдання. Психолог повинен Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини сам володіти психологічною ситуацією в школі, сам встановлювати перспективи свого розвитку, стратегію та стратегию взаємодії з різнми групами та індивідами.

3.1 Шляхи розвитку особистості дитини в 14-15 років в освітній організації

Особливості роботи психолога з підлітками обумовлені тими неуввязками, які є типовими для даного вікового етапу.

Підлітками вважають період розвитку дитини від 11 - 12 до Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини 15 - 16 років. У цьому віці проходе бурхливий психофізиологічний розвиток та перебудова соціальної активності дитини. У розумінні хронологічної межі віку в психологічній літературі не має єдності. Могутні зрушення, які проходять в усіх облостях життедіяльності дитини, роблять цей вік перехідним від дитинства до дорослості.

Підлітковий вік нередко називають періодом диспропорцій у розвитку. У Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини цьому віці зростає увага підлітка до для себя, до своїх фізичних особливостей, загострюються реакції на думку оточуючих, підвищується почуття власної гідності та образливість. Фізичні недоліки нередко перебільшуються.

Найбільш важливим моментом психофізиологічного розвитку підлітка є статеве дозріваня та статева ідентіфікація, які є двома лініями єдиного процесу психосексуального розвитку. На Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини психофізиологічному рівні підлітки можуть відчувати дискомфорт від:

нестійкості емоційної сфери;

особливостей висшої нервової діяльності;

високого рівня ситуативної тривожності.

Тому, перш ніж почати боту з підлітками, в школі, психолог повинен перш за все не поспішати, роздивится навколо, пройти «адаптацію» до підлітків, а підлітки до нього. Здесь психолог повинен провести бесіди Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини з адмінистрацією, викладачами, вихователями, батьками та дітьми. Побувати на : уроках, різноманітних виховних годинах, засіданнях педради, батьківських сборах ...

Психолог у школі - явище не дуже звичне, хоча в останні роки, багато освітніх закладів стали мати в своєму штаті психолога, однак є багато спеціаліств, які можуть не одразу визначити авторитет психолога. Тому, в Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини боті, психолог повинен бути терплячим, спокійним, тактовним з усіма.

Психолог освітньої організації (школи) працює в трьох напрямках:

1.Науковий, вивчаючий закономірності психічного розвитку та формування особистості дитини з метою розробки засобів, заходів та способів професійного використання психологічних знань в умовах сучасної школи.

2.Прикладний, здійснює психологічне забезпечення всього процесу навчання та Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини виховання, включаючи складання навчальних програм. Створення підручників, розробку психологічних основаній дидактичних та методичних матеріалів, підготовку преподавательів, вихователів та інше.

3.Практичний, забезпечуючий боту псчихолога в освітніх закладах, у спеціалізованих центрах та кабінетах.

Розвиток прикладного та удобного напрямків роботи удобного психолога освіти повністю залежать від наукового напрямку, встановлюючого основну теоретичну базу Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини, та формує природу роботи психолога освіти. Саме на основі цієї бази створюється концепція психологічної роботи та вирішуються проблеми дитячими практичними психологами.

Основні види (шляхи) діяльності удобного психолога - психопрофілактика, психодиагностика, розвиток, корекція та консультування.

Психопрофілактична бота.

Задачка даного напрямку встановлюється необхідністю формувати у викладачів та підлітків потребу в Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини психологічних знаннях, бажання використовувати їх у боті з дитиною або в інтересах власного розвитку, створювати умови для повноцінного психічного розвитку дитини на кожному віковому етапі, своєчасно попереджати можливі порушення в становленні особистості та інтелекту.

Психодиагностична бота.

Задачею даного напрямку є поглиблене психолого - преподавательічне вивчення дитини, протягом усього періоду навчання, виявлення Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини індивідуальних особливостей, встановлення обстоятельств порушень у навчанні та розвитку.

Розвиваюча та корекційна бота.

Задачею даного напрямку є активний вплив психолога на розвиток особистості та індивідуальності підлітка. Це встановлюється необхідністю забезпечення розвитку дитини віковим нормам, надання допомоги преподавательічним колективам в індивідуалізації виховання та навчання дітей, розвитку їх задатків та здібностей.

Консультативна Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини бота.

Задачею даного напрямку є консультування дорослих та дітей по питанням розвитку, навчання та виховання.

План проведення консультації:

Запит на консультацію

Виявлення проблеми

Аналіз факторів

План втручання

Втручання у вигляді консультування

Оцінка итогів сумісної діяльності.

3.2 Бота удобного психолога з керівником освітньої організації, з метою вдосконалення роботи преподавательів з розвитку особистості дитини

У Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини сучасній психології та психології управління, питання про функції керівника преподавательічних колективів традиційно розглядається, як одне із важливих. Найбільш повну класифікацію цих управлінських функцій разробив Р.Х. Шакуров. Ним були виокремлені: цільові, соціально - психологічні та оперативні функції управлінської діяльності в сучасній школі.

Цільові функції поділяють на: політичні та організаційно - преподавательічні. Зміст Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини політичних функцій керівництва преподавательічним колективом встановлюється необхідністю організовувати життєдіяльність таким чином, щоб вона була побудована відповідно з вимогами сучасного суспільства. Окрім політичних, до цільових можуть бути віднесені ще й організаційно - преподавательічні функції, зміст яких пов'язан з керуванням преподавательічним колективом, із спеціфічними задачками професійної діяльності преподавательів - навчанням та вихованням Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини школярів. В той же час управлінська бота в сучасній школі не може бути тільки соціальною за нравом своїх функцій. Більш того, їх успішне здійснення досяжно лише за разумов ефективного вирішення керівником преподавательічного колективу цілого ряду психологічних задач, які диктують конкретні умови його діяльності. На першому плані - колективостворююча діяльність Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини внутрішкільного управління, тобто ориентированість керівництва школи на створення такового об'єднання преподавательів, в якому міжособистісні стосунки були б опосередковані суспільно цінними та особистісно значущим змістом сумісної діяльності - наприклад реалізацією якогось преподавательічного досліда, ідеі, концепції. Лише в цьому випадку 100є можливим досягти нормальної згоди суспільних та особистих інтересів, з однієї Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини сторони, а з іншої - задовольнити індивідуальні потреби всіх членів преподавательічного колективу. В групі управлінських функцій можливо виокремити : цільову кричиєнтацію преподавательічного колективу, розвиток самоуправління, а також активізацію та вдосконалення його діяльності. З цією функцією управління пов'язані задачі з організації взаємодії преподавательів, підтримки дисципліни, розставлення преподавательічних кадрів, налагодження самоуправління преподавательічним Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини колективом.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


dvoryanstvo-referat.html
dvoyakoe-samoponimanie-chelovecheskoj-igri-neposredstvennost-zhizni-i-refleksiya-osnovnie-fenomeni-chelovecheskogo-bitiya.html
dvuchlennie-slavyanskie-imena-statya.html